PROJECT

Samen Impact

CONCEPT

De coronacrisis heeft een enorme impact op alle lagen van de samenleving. Consumenten en bedrijven wapenen zich enerzijds tegen de komende schokgolf, en maken zich hoopvol klaar voor een krachtig herstel. Meer dan ooit is er bij de start van deze crisis nood aan positieve, inspirerende verhalen waarmee we elkaar helpen en sterk houden. Met 'Samen Impact' moedigt Mediahuis samen met IPM, Pebble Media en Skynet creatief ondernemerschap aan door gratis displaycampagnes uit te delen aan de lokale handelaar die zich hiervoor aanmeldt. Mediahuis Advertising deed er nog een schepje bovenop en zette een gelijknamig inspiratieplatform op poten. 

INSPIRATIEPLATFORM

‘Samen Sterker’ brengt beide werelden samen in een cluster van inspirerende tips, verhalen en projecten. Voor dit project zetten we onze vier nieuwstitels in. We bouwen een centrale content hub onder de naam ‘Samen Impact’, opgebouwd in twee fases, volledig geïntegreerd in de nieuwssites. Onmiddellijk bij opstart brengen we niet-commerciële cases rond creatief ondernemerschap en burgerinitiatieven. 

 

In een tweede fase helpen we merken en consumenten met het herstel na de coronacrisis. We gidsen en inspireren onze lezers met projecten en maatregelen die hen helpen om de crisis boven te komen. Hier schuiven we voor het peterschap naar voor: een structurele samenwerking met relevante merken die zich profileren door hun maatschappelijke en sociaal engagement. Deze peters helpen ondernemingen en burgers het herstel in te zetten met advies en mediaruimte. Peters worden per week geëngageerd.

RESULTAAT

In totaal meldden meer dan 2.000 ondernemers zich aan voor een gratis displaycampagne binnen de Mediahuis-nieuwsmerken en werden er bijgevolg 15 miljoen gratis bannerimpressies uitgeleverd om de lokale economie te boosten. Daarnaast werden 36 ondernemers beloond voor hun creativiteit met een verhaal op het inspiratieplatform Samen Impact, dat door Mediahuis Advertising van een sterke aanjaagcampagne voorzien werd.

Ten slotte claimden vier partners het peterschap over deze campagne: Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, SBB Accountancy, Xerius & SD-Worx en Telenet Business. 

- Geert Desager, Strategy Director Advertising bij Mediahuis

”We willen met ‘Samen Impact’ meer doen dan enkel steun meegeven. Het gratis ter beschikking stellen van online mediaruimte is een opportuniteit voor kleine bedrijven om nieuw clienteel aan te boren en zo een moeilijke periode te overbruggen.”